mCorporate Finance

Łączna wartość transakcji, w których uczestniczyliśmy jako doradca finansowy wyniosła blisko 12 mld USD.

Transakcje M&A

Doradztwo w procesie fuzji lub przejęcia (M&A) to podstawowy obszar bankowości inwestycyjnej. Polega na wsparciu strategicznych decyzji klienta i kompleksowej obsłudze procesu, a w szczególności w organizacji i koordynowaniu projektu oraz przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej i analiz opłacalności transakcji

Corporate Finance

Corporate Finance to usługi doradcze wspierające procesy decyzyjne przedsiębiorstw mających na celu maksymalizację ich wartości oraz zapewnienie stabilnych podstaw dla ich długookresowego rozwoju

Kto nam zaufał

Wybrani klienci mCorporate Finance

 

 

 

Pozyskiwanie finansowania

Aranżacja i strukturyzacja finansowania to usługa polegająca na wsparciu w wyborze i pozyskaniu najbardziej optymalnej formy finansowania, z punktu widzenia ryzyka finansowego, kosztu kapitału a także czasu niezbędnego do jego pozyskania oraz elastyczności jaką źródło finansowania pozostawia podmiotowi po jego pozyskaniu

Doradzaliśmy przy sprzedaży TK Telekom Sp. z o.o.

2015-07-21

PKP S.A. i Netia S.A. sfinalizowały proces prywatyzacji kolejowego operatora - TK Telekom Sp. z o.o. Netia S.A. nabyła 100% udziałów za cenę 221 mln PLN.

Proces sprzedaży wspierany był przez konsorcjum doradcze mCorporate Finance S.A. oraz Audytel S.A.

IPO

IPO (ang. Initial Public Offering) to pierwsza oferta publiczna, czyli pierwsza sprzedaż akcji spółki na rynku publicznym.

Obligacje

Instrumenty finansowe wykorzystywane do pozyskiwania krótko-, średnio- i długoterminowych środków finansowych bezpośrednio z rynku kapitałowego.