2015-07-21

Doradzaliśmy przy sprzedaży  TK Telekom Sp. z o.o.

PKP S.A. i Netia S.A. sfinalizowały proces prywatyzacji kolejowego operatora - TK Telekom Sp. z o.o. Netia S.A. nabyła 100% udziałów za cenę 221 mln PLN. Proces sprzedaży wspierany był przez konsorcjum doradcze mCorporate Finance S.A. oraz Audytel S.A.


mCorporate Finance S.A. pełniła funkcję doradcy finansowego, natomiast Audytel S.A. – technicznego i biznesowego. W zakresie obsługi transakcji znalazło się m.in.: przeprowadzenie badania due diligence technicznego i biznesowego, wsparcie we wdrożeniu zaleceń i rekomendacji z przeprowadzonych badań, a także doradztwo w procesie sprzedaży udziałów TK Telekom Sp. z o.o., w tym prowadzenie komunikacji z potencjalnymi inwestorami.